Skip navigation

Vaisakhi Discussion

WHEN
April 08, 2024 at 6:00pm - 8pm
WHERE
Zoom
CONTACT
Tejpal Singh · · 530-565-9046
90 RSVPS
Abhijit Sandhu Sukhpreet Singh Sehajpal Dhillon Avneet Kaler Gurjot Gill Gurteg Kharaud Nimrit Thind Manjot Kaur Sargun Dhillon Gurcharan Singh Bhavan Binning Narinder Mann Keerat Singh Pratham Cheema Simran Uppal Priya Singh Jazmine Sanchez Aman Batth Sania Haideri Arvin Judge Angel Lal Mehr Kaur Samika Judge Ashleen Dhillon Gia Sandhu Harshaan Kaur Daniel Silva Kavanpreet Kaur Ravleen Brar Gagan Sihota Jasmeen Brta Tranum Chahil Amanjit Kaur Gurleen Toor Harjap Kaur Ashmit Uppal Vanina Kaur Gurpaul Chahal Shanajit Grewal Jasraj Kahlon Amrit Brar Navleen Kaur Lovpreet Kaur Mehar Hundal Sidak Kaur Anmol Grewal Rickdeep Dhaliwal Puneet Lally
Who's RSVPing
Abhijit Sandhu
Sukhpreet Singh
Sehajpal Dhillon
Avneet Kaler
Gurjot Gill
Gurteg Kharaud
Nimrit Thind
Manjot Kaur
Sargun Dhillon
Gurcharan Singh
Bhavan Binning
Narinder Mann
Keerat Singh
Pratham Cheema
Simran Uppal
Priya Singh
Jazmine Sanchez
Aman Batth
Sania Haideri
Arvin Judge
Angel Lal
Mehr Kaur
Samika Judge
Ashleen Dhillon
Gia Sandhu
Harshaan Kaur
Daniel Silva
Kavanpreet Kaur

Will you come?


Showing 61 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.

 • Abhijit Sandhu
  rsvped 2024-04-08 18:34:07 -0700
 • Sukhpreet Singh
  rsvped 2024-04-08 18:08:27 -0700
 • Sehajpal Dhillon
  rsvped 2024-04-08 18:07:50 -0700
 • Avneet Kaler
  rsvped 2024-04-08 18:04:32 -0700
 • Gurjot Gill
  rsvped 2024-04-08 18:02:29 -0700
 • Gurteg Kharaud
  rsvped 2024-04-08 18:01:23 -0700
 • Nimrit Thind
  rsvped 2024-04-08 17:58:00 -0700
 • Manjot Kaur
  rsvped 2024-04-08 17:50:35 -0700
 • Sargun Dhillon
  rsvped 2024-04-08 17:49:12 -0700
 • Gurcharan Singh
  rsvped 2024-04-08 17:47:49 -0700
 • Bhavan Binning
  rsvped 2024-04-08 17:44:30 -0700
 • Narinder Mann
  rsvped 2024-04-08 17:14:48 -0700
 • Keerat Singh
  rsvped 2024-04-08 17:12:07 -0700
 • Tejpal Singh
  published this page 2024-04-08 17:02:08 -0700
 • Pratham Cheema
  rsvped 2024-04-08 16:57:13 -0700
 • Simran Uppal
  rsvped 2024-04-08 16:55:08 -0700
 • Priya Singh
  rsvped 2024-04-08 16:43:42 -0700
 • Jazmine Sanchez
  rsvped 2024-04-08 16:42:12 -0700
 • Aman Batth
  rsvped 2024-04-08 16:20:44 -0700
 • Sania Haideri
  rsvped 2024-04-08 16:10:56 -0700
 • Arvin Judge
  rsvped 2024-04-08 16:06:54 -0700
 • Angel Lal
  rsvped 2024-04-08 16:04:38 -0700
 • Mehr Kaur
  rsvped 2024-04-08 16:04:19 -0700
 • Samika Judge
  rsvped 2024-04-08 16:03:38 -0700
 • Ashleen Dhillon
  rsvped 2024-04-08 16:01:27 -0700
 • Gurjot Sangha
  canceled rsvp 2024-04-08 16:00:42 -0700
 • Gia Sandhu
  rsvped 2024-04-08 15:39:53 -0700
 • Harshaan Kaur
  rsvped 2024-04-08 15:18:32 -0700
 • Daniel Silva
  rsvped 2024-04-08 14:52:51 -0700
 • Kavanpreet Kaur
  rsvped 2024-04-08 14:50:30 -0700